EL PROJECTE TEMÀTIC D'ENGUANY


Som a casa des del 13 de març. Fem escola des de casa, veiem el món des de casa i des de fa dos mesos i mig, els nostres drets i llibertats s’han vist ben minorats perquè n’hi ha un de ben bàsic, el dret a la vida i a la salut, que es troba en perill.
En un moment en què vivim un dels efectes més greus de la globalització és fonamental que fem real la ciutadania global, que ens reconeguem des de les nostres cases, els nostres pobles, les nostres comarques, la nostra llengua i la nostra cultura per ser conscients que qualsevol acció de cadascun de nosaltres té implicacions col·lectives.
L’Agenda 2030, mitjançant la implementació dels ODS pretén construir un món sostenible, es configura com un pla d'acció en favor de les persones, el planeta i la prosperitat, promovent el desenvolupament sostenible de la humanitat i del planeta, sense deixar a ningú arrere.
A partir d'aquest marc, els 195 països que han subscrit l'Agenda 2030 han adoptat un ferm compromís global tant en l'abast dels objectius aprovats com en la seua implementació i desenvolupament.
És fonamental que desenvolupem i consolidem la idea que tot té a veure amb tot. Que des de la individualitat afectem la col·lectivitat. Aquest concepte és clau per comprendre les causes de les desigualtats en un món globalitzat, les conseqüències que se’n deriven i també per a aconseguir un planeta més equitatiu, inclusiu i sostenible. En aquest sentit, les decisions dels governs i dels organismes internacionals són importants però no suficients. De fet, la violació dels Drets Humans té lloc arreu del món: de tot el món. I l’escola s’hi ha d’implicar.

I des de casa hem proposat als nostres xics i xiques fer realitat el nostre projecte temàtic d’enguany, que observem la realitat que ens envolta, que investiguem, que recapitulem tot el que ha passat, i que ho lliguem amb els ODS i la Declaració Universal dels Drets Humans.

Quin és el repte?
1.    Hem llegit la Declaració Universal dels Drets Humans i hem decidit quins s’han vulnerat durant la pandèmia.
2.    Hem llegit els ODS i hem comprovat quins d’aquests s'han vist aturats o afectats durant la pandèmia i quins no. Per què?
3.    Hem triat un Dret Humà i un ODS, o diversos, que estiguen relacionats o que pensem que podem relacionar
4.  I després de la reflexió de tot plegat, ens hem fet dues preguntes:
     4.1. Com pot ser el món a partir d’ara respecte d’aquest dret humà i aquest ODS que tu has treballat? Serà tot igual en passar la pandèmia?
     4.2. Què proposes perquè situacions com aquesta no es produesquen o no tinguen aquestes conseqüències?

I per plasmar aquest repte i totes les reflexions fetes, els productes finals han estat diversos. I el procés, si més no, enriquidor. De fet, cadascú ha triat què fer del sac de propostes: un vídeo documental, un article periodístic, una presentació inclusiva, una lectura dramatitzada en veu alta, una presentació animada, un pòster, un dibuix, una cançó... I el resultat ha estat divers, perquè no només ha depés de la reflexió feta, sinó també dels interessos, habilitats, creativitat, possibilitats... Tot procés ha estat important. Tots els productes el final d'un treball molt interessant. Sobretot perquè des del confinament, hem llegit, hem aprés, hem escrit i ens hem expressat. I mitjançant aquest espai volem compartir el projecte amb vosaltres. 


Comentaris